Camp Songs

 Songs/Waiata for Circles

This year we’re trying to pre-share the lyrics so more people can join in. 

We’ll be singing Purea Nei at the opening circle. For a link to a video https://www.youtube.com/watch?v=OSjQ0L7C2sE

Purea Nei 

Purea nei e te hau
Horoia e te ua
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga poraruraru
Makere ana nga here.
E rere wairua, e rere
Ki nga ao o te rangi
Whitiwhitia e te ra
Mahea ake nga poraruraru
Makere ana nga here,
Makere ana nga here

 

3 Part Camp Song (c/-
Jens, Franziska and Johanna)
- closing circle

Part 1
Do you hear the singing,
hear the singing,
hear the singing,
hear the singing,
hear the singing
hear the singing
hear the singing
Do you hear the singing,
hear the singing,
hear the singing,
hear the singing,
Hear the song
The song of our hearts

Part 2
Do you hear the song
It’s the song to heal the
world
the song to heal the world
the song to heal the world
Do you hear the song
It’s the song to heal the
world
The song
The song of our hearts

Part 3
Laughin’, singin’ and a
dancin’
Laughin’, singin’ and a
dancin’
Laughin’, singin’ and a
dancin’
To, the song of our hearts

Women's Circle

May the Circle be open,
But unbroken.
May the peace of the Goddess
be ever in your heart.
Merry Meet,
And Merry Part,
And Merry Meet again.